Business Process Outsourcing

Outsourcing-ul poate fi definit precum acea modalitate particulară de externalizare care vizează încredințarea unui domeniu întreg de activitate, strategică și care are la bază constituirea unui parteneriat între compania ce externalizează și o companie deja activă pe piață in calitate de specialist.

 

Într-o piață din ce în ce mai competitiva este esențial ca afacerile să dispună de structuri organizatorice flexibile, bazate pe outsourcing și dispuse să implementeze strategii de dezvoltare ‘’exterioare” recurgând la acorduri de colaborare.

 

În această perspectivă, recursul la servicile de outsourcing garantează societăților avantaje în ceea ce privește rapiditatea în a pune în practică inovațiile, partajarea investiției și totodată fracționarea riscurilor, flexibilitatea costurilor și disponibilitatea resurselor financiare destinate pentru dezvoltarea activității principale.

Utlizarea servicilor de BPO poate fi complexă, dar cu parteneri corecți e posibil să obții multe avantaje, precum:

1. Un control mai bun în ceea ce privește trasabilitatea procesului;

2. Transparență și cunoștința procesului;

3. Resurse interne disponibile pentru activitățile principale;

4. O mai bună concordanță și eficacitate;

5. Centralizarea activităților;

6. Reacție rapidă la schimbări;

7. Oferirea resurselor experte cu o abordare flexibilă.

Servicii BPO

Ce putem să îți oferim:

Servicile noastre sunt făcute pentru a răspunde nevoilor Cliențolor.

Prin competențe multiple suntem capabili să propunem soluții integrate.

Ani de experiență alături de marile companii ne-au permis să gestionăm fiecare proces în mod specializat și profesional.

Calitate, flexibilitate și afidabilitate.  Acestea sunt trăsăturile ce caracterizează serviciile noastre de outsourcing, contribuind la succesul afacerii clientului și maximizând valoarea relației

Back Office
Standarde înalte și calitative în ceea ce privește gestionarea documentelor societății

Front Office
Pentru o interfață optimă între societate și client

Gestionarea facturilor și emiterea notelor de credit
Eficiența reală a contabilității companiei

Gestionarea plăților
Corecta reconciliere a încasărilor pentru optimizarea fluxului de plăți

Gestiunea telefonică multilingvistică a clientului (inbound și outbound)
Asistență clienți fără bariere lingvistice

Serviciile noastre de consultanţă în recuperarea creanțelor