recuperarea creanțelor pe cale extrajudiciară

Recuperarea creditelor cu fermitate și respect, protejând imaginea companiei

RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ POTRIVIT Ge.Ri.

Recuperarea creanțelor pe cale extrajudiciară este prima acțiune pe care o întreprindem; are ca obiectiv obligarea debitorului la plata unei datorii restante până la data scadenței.

Ge.Ri. operează de peste 20 de ani în serviciul companiilor mici și mari. Desemneazâ consultantul potrivit pentru fiecare caz, care va putea aborda  clienții în cel mai potrivit mod posibil.

CUM SE EFECTUEAZĂ RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ?

Procesul de recuperare a creanțelor pe cale extrajudiciară are loc în următoarele etape:

1. alegerea consultantului și demararea dosarului;
2. solicitarea scrisă prin poștă;
3. solicitarea telefonică;
4. stabilirea unei întâlniri;
5. notificarea legală;
6. certificarea neexigibilității.

Recuperarea creditelor cu fermitate și respect, protejând imaginea companiei

RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ POTRIVIT Ge.RI
Recuperarea creanțelor pe cale extrajudiciară este prima acțiune pe care o întreprindem, având drept scop solicitarea debitorului de a achita o datorie neplătită până la data scadentă.

Ge.Ri. activează de peste 20 de ani în slujba companiilor mici și mari, desemnând consultantul potrivit pentru fiecare speță în parte, care va ști să abordeze clienții în cel mai adecvat mod posibil.

recuperarea creanțelor pe cale extrajudiciară

CUM SE EFECTUEAZĂ RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE EXTRAJUDICIARĂ?
Procesul de recuperare a creanțelor pe cale extrajudiciară are loc în următoarele etape:

1. alegerea consultantului și demararea dosarului;
2. solicitarea scrisă prin poștă;
3. solicitarea telefonică;
4. stabilirea unei întâlniri;
5. notificarea legală;
6. certificarea neexigibilității.

La începutul activității de recuperare a creanțelor în afara instanței selectăm consultantul care va urmări practicile în favoarea companiei dumneavoastră. Abordarea sa va fi în strânsă concordanță cu imaginea companiei pe care o reprezintă și consecvent cu stilul de comunicare al acesteia.

În această etapă analizăm toată documentația referitoare la clientul debitor și alegem strategia potrivită pentru recuperarea creditului. Ne ocupăm de standardizarea adresei, adică verificăm corectitudinea datelor furnizate despre client, pentru a evita posibilitatea ca notificările să nu ajungă la destinație.

Este prima acțiune concretă de recuperare a datoriilor în afara instanței; se trimite o notificare oficială, numită primul moratoriu.

Consultantul personalizează solicitarea în funcție de tipul de cerere și de tipul de interlocutor; apoi adoptă toate strategiile necesare pentru a-l convinge să efectueze plata neplătită.

Dacă nu se răspunde la somația scrisă, consultantul va contacta clientul insolvent prin telefon (acțiunea de recuperare telefonică) încercând să-l convingă să plătească datoria.

Și în acest caz, sunt puse în aplicare strategiile de comunicare interpersonală care încurajează plata, fără a submina relația cu compania dumneavoastră. În cazul imposibilității unui contact telefonic cu clientul debitor, se inițiază procedura de urmărire; prin intermediul serviciilor de investigare, clientul debitor este reperat pentru a putea fi direct contactat.

De cele mai multe ori clientul achită restanțele după inițierea procedurii de urmărire, după ce a fost contactat în prealabil. Dacă acest lucru nu se întâmplă, se emite cea de a doua scrisoare de moratoriu.

Dacă aceasta este de asemenea ignorată, consultantul de recuperare a creanțelor se deplasează personal la debitor; cu această ocazie îl informează că neplata sumelor datorate duce la acțiune în justiție.

În gestionarea discuțiilor, consultanții Ge.Ri. sunt precauți și scrupuloși; se acorda întotdeauna atenție eliminârii oricârei fricțiuni care ar putea înstrăina clientul debitor sau care ar putea submina imaginea companiei.

Următorul pas, ultimul pas posibil fără a ajunge în fața instanței, este avertismentul pe cale legală.

Aceasta este o scrisoare care dă debitorului ultima șansă de a achita datoria restantă înainte de a fi demarată procedura legală. Scrisoarea este trimisă prin PEC (Poșta Electronică Certificată) sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către destinatar; aceasta pentru trasabilitatea completă a trimiterii și primirii.

Avertismentul reprezintă ultima fază de recuperare a creanțelor în afara instanței. În cazul în care nici acest lucru nu are ca rezultat plata datoriilor, Ge.Ri. își va asuma responsabilitatea elaborării raportului de neexigibilitate.

Raportul este un document util în scopuri fiscale, care demonstrează rezultatul negativ al procedurii extrajudiciare de recuperare a creanțelor; astfel, creditul este declarat incolect și, prin urmare, este dificil de recuperat. În acest punt Ge.Ri. evaluează cu clientul dacă să continue recuperarea creanțelor demarând o acțiune pe cale juridică.

La începutul activității de recuperare a creanțelor în afara instanței selectăm consultantul care va urmări toate practicile în favoarea companiei dumneavoastră. Abordarea sa va fi în strânsa concordanță cu imaginea companiei pe care o reprezintă și consecvent cu stilul de comunicare al acesteia.

În această etapă analizăm toată documentația referitoare la clientul debitor și alegem strategia potrivită pentru recuperarea creditului.

Ne ocupăm de standardizarea adresei, adică verificăm corectitudinea datelor furnizate despre client, pentru a evita posibilitatea ca notificările să nu ajungă la destinație.

Este prima acțiune concretă de recuperare a datoriilor în afara instanței; se trimite o notificare oficială, numită primul moratoriu.

Consultantul personalizează cererea în funcție de tipul solicitării și în conformitate cu tipul de interlocutor și adoptă toate strategiile necesare pentru a-l convinge la efectuarea plății restante.

Dacă nu se răspunde la somația scrisă, consultantul va contacta clientul insolvent prin telefon (acțiunea de recuperare telefonică) încercând să-l convingă să plătească datoria.

Și în acest caz, sunt puse în aplicare strategiile de comunicare interpersonală care încurajează plata, fără a submina relația cu compania dumneavoastră. În cazul imposibilității unui contact telefonic cu clientul debitor, se inițiază procedura de urmărire; prin intermediul serviciilor de investigare, clientul debitor este reperat pentru a putea fi direct contactat.
.

De cele mai multe ori clientul achită restanțele după inițierea procedurii de urmărire, după ce a fost contactat în prealabil. Dacă acest lucru nu se întâmplă, se emite cea de a doua scrisoare de moratoriu.

Dacă aceasta este de asemenea ignorată, consultantul de recuperare a creanțelor se deplasează personal la debitor, ocazie cu care îl informează că neplata sumelor datorate atrage după sine acționarea prin mijloace legale.

În gestionarea discuțiilor, consultanții Ge.ri.sunt precauți și scrupuloși, având mereu ca obiectiv îndepărtarea unor eventuale fricțiuni care pot înstrăina clientul debitor sau care pot submina imaginea companiei dumneavoastră.

Următorul pas, ultimul pas posibil fără a ajunge în fața instanței, este avertismentul pe cale legală. Aceasta este o scrisoare care dă debitorului ultima șansă de a achita datoria restantă înainte de a fi demarată procedura legală. Scrisoarea este trimisă prin PEC (Poșta Electronică Certificată) sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire din partea destinatarului, pentru trasabilitatea completă a trimiterii și primirii.

Avertismentul reprezintă ultima fază de recuperare a creanțelor în afara instanței. În cazul în care nici acest lucru nu are ca rezultat plata datoriilor Ge.ri. își va asuma responsabilitatea elaborării raportului de neexigibilitate.

Raportul este un document util în scopuri fiscale, care demonstrează rezultatul negativ al procedurii extrajudiciare de recuperare a creanțelor, declarând astfel creditul neexigibil, deci dificil de recuperat. În acest punt Ge.ri. evaluează cu clientul dacă să continue recuperarea creanțelor demarând o acțiune pe cale juridică.

RECUPERAREA RAPIDĂ A CREANȚELOR

PROTEJAREA FLUXULUI DE NUMERAR ȘI A IMAGINII CORPORATIVE.

Recuperarea creanțelor în afara instanței este un proces delicat și important, care vă permite să protejați fluxul de numerar; poate fi, de asemenea, o oportunitate de comunicare, dacă este gestionată corect.

Ge.Ri. adoptă o strategie care consolidează imaginea corporativă; efectuează acțiunea de recuperare a creanțelor în mod ferm, respectând întotdeauna clientul debitor. Obiectivul este acela de a nu genera tensiuni și de a stinge datoria cât mai curând posibil; fără a fi nevoie să se recurgă la instanță.

Serviciile noastre de consultanţă în recuperarea creanțelor