Acțiunile noastre de Recuperare a Creanțelor pe cale judiciară sunt mereu eficiente.

RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE JUDICIARA CONFORM GE.RI.

Recuperarea creanțelor pe cale judiciară este inițiată atunci când tentativa de recuperare a creanței în afara instanței, deci pe cale amiabilă, a eșuat, sau în cazul în care se înregistrează datorii neplătite foarte vechi și greu de evaluat.

În recuperarea creanțelor pe cale judiciară, Ge.Ri. beneficiază de mai multe echipe de avocați în cadrul structurii, cu diferite competențe. Aceștia analizează fiecare caz în parte și oferă o părere cu privire la oportunitatea de a întreprinde acțiuni în justiție. Prin urmare, Ge.Ri. coordonează intervenția avocaților capabili să susțină nevoile specifice ale clienților.

Ge.Ri. garantează o analiză prealabilă a poziției debitorului și pune la dispoziția clientului informațiile necesare care permit evaluarea oportunității întreprinderii unei acțiuni în justiție împotriva debitorului.
În cazul în care, ca urmare a informațiilor furnizate cu privire la debitor, apare o situație economică, financiară și de capital negativă, Ge.Ri. nu recomandă inițierea unei acțiuni în justiție; sau, pentru creanțele cu valoare ridicată, sugerează avantajul inițierii unei proceduri judiciare cu un rezultat negativ sigur sau cu grad mare de probabilitate, cu scopul unic și exclusiv de a deduce creanța neeligibilă.

RECUPERAREA CREANȚELOR PE CALE JUDICIARA CONFORM GE.RI

Dacă însă situația economică, patrimonială și financiară a debitorului rezultă în general ca fiind pozitivă, Ge.Ri. sugerează o acțiune în justiție pentru recuperarea creanțelor.

Ge.Ri. poate urmări, de asemenea, activitatea de recuperare prin gestionarea pozițiilor de credit pentru care contrapartea și-a desemnat propriul avocat, oferind astfel o monitorizare a procedurilor judiciare întreprinse în numele clienților săi.

Pe lângă analiza situației debitorului, Ge.Ri. definește strategii și sprijină clienții și în alte acțiuni care au legătură cu procesul de monitorizare a cauzei, precum formularea recursului și procedurile de insolvență.

Acțiunile de monitorizare cuprind următoarele aspecte:

 • Trimiterea și înregistrarea notificării legale cu confirmarea de primire datată;
 • Identificarea și verificarea documentației necesare pentru depunerea Ordonanței de somație de plată;
 • Redactarea citațiilor și înregistrarea acestora;
 • Monitorizarea actelor judiciare;
 • Detectarea notificărilor și solicitărilor;
 • Controlul și accelerarea etapelor pentru a obține o ordonanță definitivă;
 • Solicitarea și obținerea copiilor pentru notificare;
 • Gestionarea dovezilor de depunere (CAD) și de notificare (CAN);
 • Respectarea etapelor pentru ordonanța definitivă și/sau a contestațiilor posibile.

Procedura privind contestația și executarea silită se desfășoară astfel:

 • Gestionarea contestației posibile;
 • Notificarea contestației cu titlu executoriu;
 • Verificarea încuviințării executării silite de către instanță;
 • Pregătirea și notificarea deciziei de poprire;
 • Verificarea depunerii și notificarea popririi;
 • Adresă de înființare a popririi , sechestrarea activelor mobiliare, imobiliare;
 • Stabilirea ședinței pentru alocarea sumelor.

În cele din urmă, în cazul în care debitorii dumneavoastră fac obiectul procedurilor de insolvență există posibilitatea recuperării unor sume.

Cum se procedează? Simplu. Ge.Ri. o face pentru tine. Prin înscrierea la masa credală în această procedură puteți participa la împărțirea între creditori.

Am dobândit o experiență semnificativă în ceea ce privește aspectele legate de criza de capital și procedurile de insolvență ale firmelor, și avem capacitatea de a asista creditorii, companiile, administratorii de firme, finanțatorii și alte entități operaționale cu proceduri în cele mai complexe situații.

Ge.Ri. se angajează:
– Să efectueze controlul preliminar al fiecărei etape a procedurii;
– Să pregătească documentația necesară pentru înscrierea la masa credală;
– Să redacteze și să transmită documentația către organismele competente;
– Să efectueze monitorizarea în cadrul instanțelor;
– Să depună contestație pe cale judiciară dacă situația o impune;
– Să verifice punctual împărțirea între creditori.

Totul se desfășoară în conformitate cu ultimele normative în vigoare.

Consultanță Ge.Ri. pentru recuperarea creanțelor pe cale judiciară