ACHIZIȚIONAREA CREDITELOR NEPERFORMANTE

Achiziționarea creditelor neperformante

Transfer de credite NPL fără garanția solvabilității prezente și viitoare

Ge.Ri. achiziționează credite comerciale neperformante fără garanția solvabilității, de origine bancară, financiară și din sectorul utilități.

Odată cu achiziționarea creanțelor fără garanția solvabilității, Ge.Ri. garantează anularea definitivă a creanței din bilanțul companiei clientului/cedentului: riscul de insolvență al debitorului este transferat în întregime către Ge.Ri., fără riscul recursului, în avantajul total al cedentului.

Avantajele alocării de credite fără recurs:

  • Creanțele care nu sunt exigibile în bilanț pot fi convertite și orice pierdere din cedarea acestora va fi deductibilă în scopuri fiscale;
  • Bilanțul companiei este curat și transparent conform principiilor contabile, cu o îmbunătățire a indicatorilor de capital;
  • Economii imediate cu taxele aferente activităților de recuperare a creditului. În plus, se obțin beneficii rezultate din diferența dintre valoarea justă și valoarea nominală a creanțelor transferate.

Modalitățile de operare Ge.Ri. în gestionarea creanțelor fără drept de recurs

Activitatea de cumpărare a creditelor Ge.Ri. este structurată în trei faze:

Acordul de confidențialitate în ceea ce privește schimbul de date

Ge.Ri. încheie un acord de confidențialitate (NDA) cu clientul/cedentul și permite schimbul de date pentru a obține informațiile necesare pentru continuarea transferului.
.

Obligaţia de diligenţă și oferta

Ge.Ri. efectuează o analiză atentă a portofoliului clientului estimând valoarea din recuperarea investiţiilor, apoi definește o primă propunere de achiziție.

Încheierea contractului de cesiune și cesionarea creanțelor

Ge.Ri. încheie contractul cu vânzătorul/ cedentul și apoi trece la achitarea plății convenite.

Ge.Ri. este titular al unei licențe pentru activități de recuperare a creanțelor în temeiul art. 115 Tulps, autorizate să achiziționeze credite NPL conform Decretului ministerial 53/2015.

Consultanță Ge.Ri. pentru atribuirea creanțelor