Prelucrarea datelor cu caracter personal


NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. INTRODUCERE

Această notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a enunța rolul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.geri.ro și ce preconizăm să facem cu informațiile dvs. personale atunci când luați contact cu noi sau utilizați serviciile noastre, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Vă vom transmite:

 • Ce tip de date cu caracter personal procesăm;
 • În ce scop prelucrăm aceste informații;
 • Dacă există necesitatea furnizării datelor cu caracter personal către terțe persoane;
 • Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
 • Dacă există și alți destinatari ai informațiilor dvs. personale;
 • Dacă intenționăm să transferăm în altă țară informațiile; și
 • Dacă luăm decizii automate sau facem profilări.

 

II. DATE DESPRE OPERATOR

GERI.RO EAST S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu, 10-12, corp 3, et. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2233/2015 cod de identificare fiscală 33301042, reprezentată legal prin Onofrio di Maio în calitate de beneficiar, e-mail info@geri.ro, având calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

III. PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

A. ALE UTILIZATORILOR

 1. Datele prelucrate automat în timpul vizitării site-ului geri.ro

Navigatorul dumneavoastră transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul www.geri.ro, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):

 • Informații despre tipul de navigator și versiunea acestuia;
 • Sistemul de operare al utilizatorului;
 • Furnizorul de servicii de Internet și adresa IP a utilizatorului; și
 • Data și ora accesului.

Datele colectate în fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web www.geri.ro, adaptării acestuia și remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării site-ului. În aceste scopuri, colectăm aceste date potrivit interesului nostru legitim în prelucrarea datelor, conform cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile și sunt apoi șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

Totodată, colectăm date pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informații despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru.

 

 1. Date prelucrate în vederea formulării unei sesizări/reclamații

Ne puteți contacta atât în formularul de contact sau prin e-mail la adresa info@geri.ro. Vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, compania) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

 

 1. Comunicare comercială

Dacă și în măsura în care ați consimțit pentru a primi informații în scopuri publicitare, spre exemplu v-ați înscris să primiți newsletter prin e-mail, prelucrarea datelor necesară în contextul stabilirii contactului se realizează în temeiul juridic reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați dat în orice moment, care va produce efecte pentru viitor (spre exemplu, utilizând link-ul de dezabonare inclus în mesajul e-mail).Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

 

B. ALE FURNIZORILOR

 1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră.

Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră. În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, e-mail, număr de telefon;

 

 1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

 

C. ALE ANGAJAȚILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Vom prelucra date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi depunerea sau ridicarea unor documente, răspunsul la solicitările unor autorități, plata unor contribuții, taxe și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

 

D. ALE POTENȚIALILOR ANGAJAȚI

Dacă vă depuneți candidatura pentru un post în cadrul societății noastre și ne trimiteți documentele aferente, vă vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în acest context doar în scopul procesului de depunere a candidaturii.

În măsura în care v-ați depus candidatura pentru un post anunțat, documentele vor fi șterse automat după șase luni de la finalizarea procedurii, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice interese legitime. În cazul unei candidaturi depuse fără referire la un post anunțat (candidatură nesolicitată), aceasta va fi păstrată o perioadă maximă de un an pentru a vă putea contacta, dacă este necesar, cu privire la un post liber care apare în acest timp. În orice moment aveți posibilitatea de a solicita ștergerea candidaturii dumneavoastră înainte de expirarea perioadelor de păstrare planificate. În cazul unei candidaturi de succes, datele transmise vor fi stocate în scopul raporturilor de muncă în conformitate cu cerințele legale.

În toate celelalte cazuri, temeiul juridic pentru stocarea datelor aferente candidaturii dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

 

E. ALE POTENȚIALILOR CLIENȚI/ANGAJAȚI PRIN PARTICIPARE LA EVENIMENTE, CONFEERINȚE, TÂRGURI

Dacă ne vizitați standurile din cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor la care participăm, putem colecta datele dumneavoastră pe care ni le furnizați. Prelucrăm aceste date pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră, de exemplu pentru discuții și oferte viitoare.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f)  din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR. Dacă ne acordați consimțământul pentru a fi contactat în scopuri publicitare, în acest sens, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b)  din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și filmări în scopuri de documentare, marketing și mass-media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (ex. Facebook sau Instagram) sau pe website. În acest caz, vă vom indica în mod expres acest lucru prin postarea unui anunț la stand. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea unei imagini în orice moment cu efect pentru viitor.

 

IV. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII ȘI CARE E BAZA LEGALĂ

Când interacționați în orice fel cu noi, este posibil să ne furnizați date pentru îndeplinirea unor scopuri, precum:

 • Solicitarea unei oferte pe site-ul geri.ro, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru oferirea de transparență și informare și pentru sprijinirea exercitării dreptului la liberă exprimare conform art. 6 alin. 1 lit. a), c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a vă contacta, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a ne conforma legislației, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679.
 • Pentru cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru soluționarea cererilor dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. b) și a) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane, conform art. 6 alin. 1 lit. c) și f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Prevenirea fraudelor, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;

 

V. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legii privind protecția datelor, aveți drepturi despre care trebuie să vă informăm. Drepturile disponibile pentru dvs. depind de motivul nostru pentru prelucrarea informațiilor dvs.

 1. Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale. Puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale în scris. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:

 • ce informații personale deținem despre dumneavoastră;
 • cum folosim datele;
 • către cine divulgăm datele cu caracter personal; și
 • de unde am primit datele.

 

 1. Dreptul dvs. la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea informațiilor despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.

Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:

 • precizați clar ceea ce credeți că este inexact sau incomplet;
 • explicați cum ar trebui corectat; și
 • acolo unde este disponibil, furnizați dovezi despre inexactități.

O solicitare poate fi verbală sau în scris. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

 

 1. Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe. Dreptul se aplică numai în următoarele circumstanțe:

 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs. pentru motivul inițial pentru care au colectate sau utilizate;
 • inițial ați consimțit ca societatea să folosească datele dvs., dar v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal;
 • societatea a colectat sau utilizat datele dvs. în mod ilegal;
 • societatea are obligația legală de a vă șterge datele.

Societatea poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:

 • atunci când societatea este obligată din punct de vedere legal să stocheze datele dvs., astfel încât să respecte prevederile legale, conform Legii nr. 16/1996 și nu numai;
 • atunci când păstrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • când ștergerea datelor dumneavoastră ar prejudicia cercetarea științifică, istorică sau arhivarea care este în interesul public.

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, societatea poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Societatea poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs., dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”.

 

 1. Dreptul dvs. la restricționarea procesării

Puteți limita modul în care societatea folosește datele dvs. personale dacă sunteți preocupat de acuratețea datelor sau de modul în care acestea sunt utilizate. Acest drept este strâns legat de drepturile dvs. de a contesta exactitatea datelor dvs. și de a vă opune utilizării acestora. Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm procesarea informațiilor dvs. în anumite circumstanțe.

Puteți solicita societății să limiteze temporar utilizarea datelor dvs. atunci când au în vedere:

 • solicitarea pe care ați depus-o cu privire la acuratețea datelor dvs. sau
 • ați ridicat o obiecție cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră.

De asemenea, puteți solicita unei organizații să limiteze utilizarea datelor dvs. în loc să o șteargă dacă:

 • societatea a procesat datele în mod ilegal, dar nu doriți ca acestea să fie șterse sau
 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs., ci doriți ca aceasta să le păstreze pentru a crea, exercita sau apăra revendicări legale.

 

 1. Dreptul dvs. de a vă opune procesării

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării (utilizând) datele dvs. personale dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim. Acest lucru înseamnă că puteți opri sau împiedica societatea să vă folosească datele. Cu toate acestea, se aplică numai în anumite circumstanțe și este posibil să nu fie nevoie să fie oprită prelucrarea dacă societatea poate oferi motive puternice și legitime pentru a continua folosirea datelor dumneavoastră.

Puteți obiecta la procesare numai atunci când societatea utilizează datele dvs.:

 • pentru interesele sale legitime;
 • pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; sau
 • în scopuri de marketing direct.

 

 1. Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Aceasta se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați oferit. Aveți dreptul să solicitați să transferăm informațiile pe care ni le-ați furnizat de la o organizație la alta sau să vi le oferim. Dreptul se aplică numai dacă prelucrăm informații bazate pe consimțământul dvs. sau informații despre încheierea unui contract și prelucrarea este automatizată.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru formularea unei cereri, vă rugăm să folosiți formularul pus la dispoziție de către noi pe site. Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Avem o lună pentru a vă răspunde, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@geri.ro dacă doriți să faceți o solicitare.

 

VI. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu privire la securitatea și mentenanța sistemului informatic și a site-ului vor putea fi transmise și la societatea AS SERVICII SRL.

Datele cu privire la facturi, contracte, documente contabile vor putea fi transmise către SIGMA ACCOUNTING SRL.

Datele cu privire la raporturile de muncă și documente ce țin de legislația muncii vor putea fi transmise către DIAL HOME SRL.

Datele cu privire la date medicale și la controale medicale și medicina muncii vor putea fi transmise către SANPREV SRL.

Cu toți furnizorii de servicii care au fost încadrați ca fiind persoane împuternicite am încheiat acorduri privind prelucrarea datelor.

 

Facebook poate primi informația că dumneavoastră ați accesat site-ul web corespunzător al serviciului nostru online și că, posibil, ați interacționat cu insertul. Activând insertul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate și trimise către Facebook în SUA.

Nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Prin intermediul inserturilor, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și alți utilizatori, astfel încât să putem să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este Art. (6) alin. 1 f) din GDPR.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții „blocatori de script-uri” (script blockers).

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy.

Deținem un cont pe rețeaua de socializare Instagram, care este parte din  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (denumit în cele ce urmează „Instagram”). Dacă ne accesați contul, datele vor fi colectate de la Instagram și prelucrate în SUA, dacă este necesar. Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe Instagram sau nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de Instagram. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Instagram. Conform informațiilor furnizate de Instagram, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile  de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile Instagram, despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic. Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea  Instagram pe care o puteți accesa aici:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

În unele circumstanțe suntem obligați legal să împărtășim informații. În orice scenariu, ne vom asigura că avem o bază legală pe care să împărtășim informațiile și să ne documentăm în luarea deciziilor.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează informații personale. Vă recomandăm să citiți notificările de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

 

VII. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între o zi și 10 ani de încheierea contractelor.

Stocarea informațiilor se face pe servere din România și Italia.

În plus, pentru celelalte scopuri expuse mai sus, vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

 

VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Dorim să protejăm datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva accesului neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici și proceduri implementate pentru a descoperi și documenta breșele de securitate împreună cu măsurile luate și datele personale afectate, pentru a limita consecințele unui incident de securitate, în cazul în care apare, și de a recupera datele și de a reveni la situația inițială într-un termen cât mai scurt.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate strict la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate pentru a fi în permanentă stare de veghe asupra sistemului informatic.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră prin verificări regulate, planificate.
 • Criptarea datelor, atât în repaus, cât și în tranzit.
 • Controlul angajaților și colaboratorilor noștri.

 

În cazul în care există un grad de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor, vom desemna o persoană responsabilă pentru a analiza ce efecte are asupra dumneavoastră și asupra societății noastre și dacă este nevoie, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vom proceda la informarea dumneavoastră, dacă este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil.

 

IX. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

X. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

XI. EXCEPȚII ȘI LIMITĂRI

În situația în care se impune, în scopurile limitate de a îndeplini cooperarea și în concordanță cu legile aplicabile, GERI.RO EAST S.R.L poate să dezvăluie informații care pot duce la identificarea persoanelor. Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al serviciilor, luând măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile de proprietate. Vom coopera cu autoritățile publice atât timp cât dezvăluirile sunt necesare pentru a ne supune legislației naționale și europene, dar și dacă o astfel de dezvăluire ar fi necesară sau adecvată pentru GERI.RO EAST S.R.L
Politica Cookies


POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE PE SITE-UL GERI.RO

 

Informații suplimentare despre fișierele cookie

Dorim să îţi oferim o experiență online cât mai interactivă. În acest scop, folosim module cookie sau tehnici similare. Este important ca tu să știi ce module cookie folosește site-ul nostru și în ce scop. Aceasta va ajuta la protejarea confidențialității tale, asigurând totodată ușurința de utilizare a site-ului nostru web.

 

Ce reprezintă modulele cookie?

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe computer de către site-urile web pe care le accesați. Sunt utilizate pe scară largă pentru a face site-urile web să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații proprietarilor site-ului. Tabelul de mai jos explică modulele cookie pe care le folosim și de ce.

 

Cookies

Folosim un instrument de cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a obține consimțământul pentru cookie-urile opționale pe care le folosim.

Cookie-urile necesare funcționalității, securității și accesibilității sunt setate și nu sunt șterse de instrument.

 

Tip cookie: Necesare (2)

Cookie-urile necesare ajută la buna funcționare a website-ului, permițând funcții precum navigarea paginilor sau facilitează accesul la zone securizate ale website-ului. Website-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

Nume Cookie

Furnizor

Descriere

Tip

Valabilitate

Date trimise către

PHPSESSID

Cookiebot

 

Păstrează starea sesiunii utilizatorului la solicitările paginii

HTTP

Per sesiune

Italia (adecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

thirdPartyCookiesEnabled

purechat.com

 

Determină dacă utilizatorul a optat pentru cookie-uri din terțe părți

HTTP

1 zi

Statele Unite (neadecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

 

 

 

 

 

 

Tip cookie: Statistici (4)

Cookie-urile de statistici ajută deținătorii website-ului să înțeleagă modul în care utilizatorii interacționează cu website-ul, colectând informații în mod anonim în rapoarte.

Nume Cookie

Furnizor

Descriere

Tip

Valabilitate

Date trimise către

_ga

Google

Înregistrează un ID unic care este folosit pentru a genera date statistice cu privire la modul în care utilizatorul folosește website-ul.

HTTP

2 ani

Statele Unite (neadecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

_gat

Google

Utilizat de către Google Analytics pentru a declanșa request rate-ul.

HTTP

1 zi

Statele Unite (neadecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

_gid

Google

Înregistrează un ID unic care este folosit pentru a genera date statistice cu privire la modul în care utilizatorul folosește website-ul.

HTTP

1 zi

Statele Unite (neadecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

collect

google-analytics.com

Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmărește vizitatorul peste tot

dispozitive și canale de marketing.

Pixel

Per sesiune

Statele Unite (neadecvat sub Regulamentul GDPR al EU)

 

Google Analytics

Când vizitați www.editurasolomon.ro, folosim un serviciu terț, Google Analytics, pentru a colecta informații standard despre jurnalul de internet și detalii despre modelele de comportament ale vizitatorilor. Facem acest lucru pentru a afla lucruri precum numărul de vizitatori ai diferitelor părți ale site-ului. Aceste informații sunt procesate doar într-un mod care nu identifică direct pe nimeni. Nu facem și nu permitem Google să facă nicio încercare de a afla identitățile celor care vizitează site-ul nostru web.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Serviciile Google includ și rapoarte privind eficacitatea eforturilor noastre publicitare (inclusiv la nivelul serviciilor), datele demografice și interesele utilizatorilor noștri și caracteristicile de livrare inter-dispozitive ale publicității online atunci când dețineți un Cont Google și publicitate personalizată (denumite în cele ce urmează „reclamele personalizate”). În acest caz, baza legală a prelucrării este reprezentată de consimțământul pe care l-ați acordat Google (art. 6, alin. 1, lit. a) din GDPR).

Vă puteți opune colectării sau analizei datelor dumneavoastră de către Google Analytics descărcând și instalând insertul (plug-in) de navigator disponibil prin următorul link: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Datele trimise de către noi și corelate cookie-urilor, identificatorilor utilizatorilor (de ex. ID-ul de utilizator) sau identificatorilor de publicitate vor fi șterse automat după 14 luni.

Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile Google Analytics, vizitați: www.google.com/analytics/terms.

 

Cum puteți gestiona sau dezactiva modulele cookie din browser

Poți gestiona preferințele cookie din fereastra pop-ul din site-ul nostru sau din setările browser-ului.

Majoritatea browser-lor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browser

Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca anumite secțiuni sau funcții ale site-urilor noastre web să nu funcționeze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm module cookie necesare pentru funcționarea site-ului. Prin urmare, îți recomandăm nu să dezactivezi toate modulele cookie din browserul web.

În lista de mai jos poți găsi mai multe informații despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi: